No Comments

WE DELIVERED WARMTH AND LOVE FROM SAIGON TO HA GIANG/ HÀNH TRÌNH MANG HƠI ẤM TỪ SÀI GÒN TỚI HÀ GIANG

WE DELIVERED WARMTH AND LOVE FROM SAIGON TO HA GIANG

The charm that brought us to this charity trip was when we saw images of children huddled in the snow, without warm clothes and their eyes turned red because of the cold. We understood how harsh winter in the mountain area was from our vacation in Ha Giang half a month ago. The “frosty” in the North is very different from the “cold” in the South, it is frozen to the bone. How can the poor children with fragile clothes cope with the cold? So we started our journey to bring warmth from Saigon to Xin Man and Quang Nguyen, Xin Man Commune, Ha Giang Province. 6 days of warmth items raising and planning the trip, 4 tons of clothes, and nearly 30 million VND have been donated, our whole company and friends sorted and packed clothes in 2 days to finish 2/3 of the items, 86 packages, 1 ton of rice were delivered to the people in Ha Giang.
A trip with a lot of emotions, love for the people, especially the children up there, they do not have many clothes to wear, no shoes, cold hands and feet, chapped lips and cheeks. Those images kept lingering in our minds until the end of the trip and when we were back in Saigon.
We would like to thank the donors who donated a lot of clothes, utensils, some people who even did not have old warm clothes so they bought new clothes, some people from other provinces and even from America also sent us warm clothes. We would like to thank the donors for their donations so that we can buy more blankets, rice, and candies for the children in the mountainous areas. We would like to update the list of raised amounts at the link: https://bitly.com.vn/vsndxq
We would like to thank the volunteers who helped us sorted items during the weekend, and special thanks to the 2 volunteers in Hanoi who came with us and supported us so much. We also would like to thank everyone who sent us their words of encouragement so that we can be more motivated for this trip.
We hope that the people of Xin Man will always be healthy and have a better life.
P/S: – Due to the limited time and limited resources, we were unable to capture all the pictures of giving gifts and pictures of everyone’s warm clothes worn by the children. Although the program is successful but its shortcomings cannot be avoided, we will improve in our next charity programs. – We do not represent the brands in the video, we reuse bags that you brought to us to protect the environment. – The clothes we received after Sunday morning, January 17, 2021 to January 25, 2021, will be delivered to another poor province on our next trip. We will notify you when we have a specific program schedule.

HÀNH TRÌNH MANG HƠI ẤM TỪ SÀI GÒN TỚI HÀ GIANG

Cái duyên đưa chúng tôi đến chuyến đi tình nguyện này là khi chúng tôi thấy những hình ảnh các bé co ro giữa trời băng tuyết, không có áo ấm và mắt các bé đỏ hoe lên vì lạnh. Vì chúng tôi hiểu được cái khắc nghiệt của mùa đông miền núi như thế nào qua chuyến chơi ở Hà Giang vào nửa tháng trước. Cái “rét” miền Bắc rất khác cái “lạnh” ở miền Nam, nó rét thấu tới tận xương. Vậy các bé với quần áo mỏng manh giữa trời gió rét băng tuyết thì phải làm sao? Thế là chúng tôi đã bắt đầu hành trình mang hơi ấm từ Sài Gòn tới Xín Mần và Quảng Nguyên, tỉnh Hà Giang. 6 ngày kêu gọi và lên kế hoạch cho chuyến đi, 4 tấn quần áo và gần 30 triệu đã được mọi người quyên góp, toàn bộ lực lượng công ty và bạn bè phân loại, đóng gói quần áo trong 2 ngày mới hết được 2/3 số đồ, 86 kiện hàng, 1 tấn gạo được chuyển đến các đồng bào.

Một chuyến đi với thật nhiều cảm xúc, thương người dân, đặc biệt là các em nhỏ trên đó trời lạnh mà ko có nhiều quần áo để mặc, ko có giày để đi, tay chân lạnh tím ngắt, má môi nứt nẻ vì lạnh. Những hình ảnh đó còn đọng mãi trong chúng tôi tới tận khi chuyến đi đã kết thúc và khi chúng tôi đã quay trở lại Sài Gòn.
Chúng tôi xin được cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ rất nhiều quần áo, đồ dùng, thậm chí có những anh chị không có quần áo ấm cũ nên đã đi mua quần áo mới, có những anh chị ở những tỉnh xa xôi, ở bên Mỹ vẫn tìm cách gửi quần áo ấm tới chúng tôi.
Chúng tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đóng góp tiền để chúng tôi có thể mua thêm chăn mền, gạo, bánh kẹo cho các em nhỏ miền núi. Chúng tôi xin cập nhật danh sách số tiền quyên góp được tại link: https://bitly.com.vn/vsndxq
Chúng tôi xin cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi phân loại đồ trong suốt 2 ngày cuối tuần, đặc biệt cảm ơn 2 bạn tình nguyện viên ở Hà Nội đã đi cùng đoàn chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi đến chúng tôi những lời động viên để chúng tôi có thêm động lực cho chuyến đi này.
Mong người dân Xín Mần sẽ luôn khoẻ mạnh và có cuộc sống tốt hơn từng ngày.

P/S:

– Do thời gian hạn hẹp và nhân sự có hạn nên chúng tôi không thể chụp hết được những hình ảnh trao quà và hình ảnh những chiếc áo ấm của mọi người được các em nhỏ mặc. Mặc dù chương trình thành công nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những chương trình từ thiện tiếp theo.

– Chúng tôi không đại diện cho các nhãn hàng có mặt trong video, chúng tôi tái sử dụng những chiếc túi mà mọi người mang tới để bảo vệ môi trường.

– Số quần áo chúng tôi nhận được sau sáng ngày 17/1/2021 tới 25/1/2021 sẽ được chuyển tới một nơi khó khăn khác trong chuyến đi tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo khi có lịch chương trình cụ thể.

Comments (0)